Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 599
  • Tất cả: 36614
Tuyên truyền bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 75

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TRƯỞNG XÓM

    Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các văn bản hướng dẫn của các cấp; Kế hoạch số 41ngày 05/04/2022 của huyện Xuân Trường về việc kiện toàn Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 01ngày 13/4/2022 của Phòng Nội vụ Quy trình bầu Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2026.

    UBND xã đã triển khai Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 20/4/2022 về việc kiện toàn Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã.

- Việc kiện toàn Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026 là triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệuquả.

    - Tổ chức kiện toàn Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo trật tự, kỷ cương, đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ổn định công tác cán bộ ở xóm; đảm bảo thật sự dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Qua đó xem xét, lựa chọn những người có uy tín, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026.

         Về Điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng xóm.

    Trưởng xóm phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở xóm, từ đủ 21 tuổi trởlên.

    Có sức khỏe, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình và có tinh thần, trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên; có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư, công việc cấp trên giao và phải là cấp ủy cơ sở.

Bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021– 2026 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của các xóm. Bởi cử tri trong xóm sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại xóm, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân và của xóm.Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Ngày bầu cử trưởng xóm đang đến gần, cử tri trong toàn xã hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những trưởng xóm thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.

    Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đến dự và phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, để bầu  ra người đại diện làm các công việc của xóm, sẽ góp phần làm cho ngày bầu cử trưởng xóm của xã  thành công tốt đẹp./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang