image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiimage advertisement
image advertisementanh tin baiimage advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 164
  • Trong tuần: 2 640
  • Tất cả: 140076
Đảng uỷ xã Xuân Hồng

A. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ:

anh tin bai

 

Họ và tên: Phan Thế Vinh

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

Địa chỉ: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Số điện thoại: 0941.147.993

Địa chỉ email: Phanthevinh.xh@gmail.com.

 

anh tin bai

 

Họ và tên: Nguyễn Viết Lục

Chức vụ: Phó bí Thư Thường trực Đảng uỷ

Địa chỉ: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Số điện thoại: 0916.060.645

Địa chỉ email: Nguyenvietluc.xtg@namdinh.gov.vn.

 

anh tin bai

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Kế

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Số điện thoại: 0913.631.005

Địa chỉ email: Nguyenvanke78@gmail.com.

 

anh tin bai

 

Họ và tên: Trịnh Quang Huy

Chức vụ: Thường vụ Đảng uỷ, Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Số điện thoại: 0976.963.267

Địa chỉ email: quanghuy.6xh@gmail.com.

B. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH DẢNG UỶ XÃ

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

SĐT

1

Phan Thế Vinh

16/3/1968

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

0978475222

2

Nguyễn Viết Lục

10/6/1970

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

0976170654

3

Nguyễn Văn Kế

29/10/1978

Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã

0984238155

4

Trịnh Quang Huy

11/10/1964

Thường vụ Đảng uỷ - Phó CT UBND xã

0976953267

5

Nguyễn Xuân Hồng

18/3/1984

Đảng uỷ viên - Phó CT HĐND xã

0366180384

6

Nguyễn Văn Tuấn

01/9/1982

Đảng uỷ viên - Phó CT UBND xã

0941147574

7

Phan Văn Hiệp

15/3/1982

Đảng uỷ viên - CT Hội nông dân xã

0866989682

8

Đặng Thị Thắm

24/01/1972

Đảng uỷ viên - CT Hội LHPN xã

0348920318

9

Vũ Xuân Hòa

22/7/1977

Đảng uỷ viên - CT UB MTTQ xã

0355324071

10

Nguyễn Xuân Huỳnh

25/10/1987

Đảng uỷ viên - Công chức CHT BCH QS xã

0348189516

11

Nguyễn Văn Toản

30/12/1971

Đảng uỷ viên - HT Trường Tiểu Học Xuân Hồng

0947301271

12

Đặng Xuân Cường

30/4/1981

Đảng uỷ viên - Chủ tịch HĐQT HTX Phú Thuỷ

0942308495

13

Trịnh Quang Chuyền

31/7/1982

Đảng uỷ viên - Trưởng Công an xã

0912362388

 

C. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN HỒNG: 

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang