image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin baiimage advertisement
image advertisementanh tin baiimage advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đề án nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Lượt xem: 72

Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đề án nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

* Khó khăn, vướng mắc:

- Phong tục tập quán của từ xưa đến nay để lại đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân. Việc thay đổi tiềm thức cũng như ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân cần cả một quá trình lâu dài.

- Việc thực hiện Đề án chưa đồng bộ, chưa nhất quán giữa các địa phương; một số địa phương lân cận vẫn còn tình trạng các đám cưới ăn cỗ lấy phần, ở một số đám tang: một số đoàn đến viếng vẫn còn mang vòng hoa, lẵng hoa hoặc bó hoa đến viếng tại các đám tang nhất là đối với các gia đình có con, cháu đang công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, vì thế cũng làm ảnh hưởng nhiều đến tư tưởng của nhân dân trong xã.

- Phần lớn người dân trong xã đi làm ăn xa, không thường xuyên ở nhà, Cộng với hệ luỵ ảnh hưởng của phong tục tập quán nơi làm ăn, học tập, công tác nên cũng gây không ít khó khăn cho việc tuyên truyền vận động của địa phương.

- Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành chưa nghiêm. Mặt khác, việc thực hiện Đề án chưa có chế tài, quy định cụ thể để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, nên việc thực hiện đề án mới chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền vận động là chính.

*Nguyên nhân:

Những tồn tại, hạn chế nêu trên là do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đó là ảnh hưởng của phong tục, tập quán lạc hậu còn nặng nề; nhất là bên công giáo; tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường. Công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội chưa thường xuyên, chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt; Một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hộ nhân dân chưa thực sự gương mẫu chấp hành những quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội làm ảnh hưởng phần nào tới việc thực hiện Đề án của địa phương.

- Một số cấp ủy chi bộ và cán bộ cơ sở hoạt động còn thiếu tinh thân trách nhiệm, đặc biệt là sau khi sáp nhập xóm cán bộ cơ sở không còn quyết liệt trong việc duy trì tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của nhà nước, quy ước văn hoá xóm về thực hiện nếp sống văn hóa. Chính vì vậy mà gần đây tình trạng làm cỗ lấy phần, ăn cỗ lấy phần đã có biểu hiện quay trở lại

 - Nhận thức của một số bộ phận nhân dân còn nặng nề về tư tưởng theo phong tục tập quán, lối sống, hành vi giao tiếp ứng xử từ nhiều đời nay để lại. Do vậy chưa theo kịp với các quy định của pháp luật và sự phát triển của xã hội.

 - Nguồn lực đầu tư cho các hoạt động để thực hiện Đề án còn hạn chế.

* Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Kết hợp hiệu quả giữa việc tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội với việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Coi việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện Đề án ở mọi lúc mọi nơi.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể cần quan tâm sâu sát hơn; thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân nâng cao ý thức và thực hiện theo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá những mặt làm được cần phát huy và những mặt chưa làm được cần khắc phục, để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ ngày càng nề nếp, tiết kiệm, an toàn, tiến bộ và văn minh; động viên kịp thời những gương điển hình về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ban hành quy định, chế tài cụ thể trong việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn toàn huyện, đưa việc thực hiện Đề án thành tiêu chí bắt buộc trong thi đua khen thưởng ở các cơ quan đơn vị.

 

Thực hiện: Xuân Cường – Văn phòng HĐND&UBND xã

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang