Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 643
  • Tất cả: 36658
Thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)
Lượt xem: 37

Thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công văn số 1080/TCTTKĐA ngày 31/3/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh về việc thành lập Tổ công tác các cấp triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP của Chính phủ, Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Xuân Trường về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 06/4/2022, UBND xã Xuân Hồng  đã thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, UBND xã Xuân Hồng đã thành lập:

          - Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Tổ công tác triển khai Đề án 06)

          - Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06.

          * Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 có nhiệm vụ:

          - Chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 xã Xuân Hồng; thực hiện chế độ báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã theo quy định.

          - Thành viên Tổ công tác hoạt động kiêm nhiệm, được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

          * Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 có nhiệm vụ:

          - Tham mưu, phục vụ Tổ công tác triển khai Đề án 06: Xây dựng, trình Tổ trưởng Tổ công tác phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của tổ công tác Đề án 06; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 theo định kỳ hoặc đột xuất.

          - Tham mưu, giúp Tổ công tác trong việc quản lý và điều phối thực hiện các hoạt động của Đề án 06, theo dõi đôn đốc các ngành thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ công tác, Tổ trưởng Tổ công tác.

Công an xã là cơ quan Thường trực của Tổ công tác Đề án 06 có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành triển khai thực hiện Đề án./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang