Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 616
  • Tất cả: 36631
Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát chuyên đề '' Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu từ năm 2019 đến năm 2021
Lượt xem: 49

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2022. Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Xuân Hải -TVHU - Trưởng ban tổ chức huyện uỷ làm trưởng đoàn cùng với các ban của HĐND huyện, các đồng chí là đại biểu HĐND huyện bầu tại xã đã về giám sát chuyên đề  '' Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao - khu dân cư NTM kiểu mẫu từ năm 2019 đến năm 2021" của địa phương xã Xuân Hồng

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã - phó trưởng ban TT xây dựng xã NTM nâng cao - khu dân cư NTM kiểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao - khu dân cư NTM kiểu mẫu từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn xã Xuân Hồng

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - PCT UBND xã trình báo cáo tại hội nghị

          - Được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ - HĐND – UBND huyện, sự phối hợp giúp đỡ của các Ban, ngành, đoàn thể huyện; sự lãnh đạo trực tiếp của TT Đảng ủy – UBND xã, sự phối hợp của MTTQ cà các ban ngành đoàn thể của địa phương cùng với sự vào cuộc đồng bộ tích cực của các tầng lớp nhân dân đã tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho chương trình xây dựng NTM nâng cao – Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

- Các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân; quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về xây dựng NTM nâng cao – Khu dân cư NTM kiểu mẫu, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương, huy động cao các nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia xây dựng NTM nâng cao – Khu dân cư NTM kiểu mẫu

- Chương trình xây dựng NTM nâng cao – Khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội được địa phương triển khai có trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên nguồn lực cho việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình hạ tầng theo quy hoạch, đặc biệt là các trục đường giao thông liên xóm, đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cơ sở hạ tầng được định hướng theo phương châm “làm từ đồng về làng, làm từ thôn lên xã”.

- Công tác an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, giải quyết kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách xã hội và hộ nghèo; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại địa phương được quan tâm.

- Hệ thống chính trị được tăng cường, đội ngũ cán bộ, công chức xã, các cơ sở xóm được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng công việc được giao; Đội ngũ cán bộ, công chức xã được bổ sung, biên chế, sắp xếp tương đối phù hợp. Tình hình an ninh trận tự xã hội trên địa bàn xã được giữ vững.

       - Qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM nâng cao, xã Xuân Tiến đã đạt 19/19 tiêu chí theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

      * Những tồn tại, hạn chế

Chất lượng một số tiêu chí NTM tại một số xóm còn hạn chế. Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh - sạch - đẹp. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng gia tăng.

Kinh tế hợp tác có phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất. Mô hình liên kết với doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực chưa bền vững. Việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều;

Việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn. Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ còn quá thấp so với yêu cầu; vốn huy động trong dân còn hạn chế do thu nhập của người nông dân chưa cao;

         An ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn có nơi, có lúc chưa bảo đảm

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Xuân Hải - TV HU - Trưởng ban tổ chức huyện uỷ kết luận buổi giám sát

    - Xã Xuân Hồng đã về đích NTM nâng cao năm 2021 tuy nhiên địa phương cần duy trì và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao và tiến tới xây dựng là xã NTM kiểu mẫu. Những vấn đề địa phương cần lưu ý thực hiện là về tỷ  lệ BHYT vẫn còn thấp so với địa bàn huyện. Về vấn đề môi trường cần thực hiện tốt vấn đề phân loại rác thải tại nguồn 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang