Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 592
  • Tất cả: 36607
Chi bộ 12 - Đảng bộ Xã Xuân Hồng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 38

Sáng ngày 22/5/2022. Tại nhà văn hóa xóm 12, Chi bộ 12- Đảng bộ xã Xuân Hồng long trọng tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

 Chi bộ 12 Đảng bộ xã Xuân Hồng được sáp nhập từ chi bộ 27 và 28 cũ; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2022. Chi bộ luôn đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể; làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hàng tháng, Chi bộ đều xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ và xóm đội một cách cụ thể, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên từng lĩnh vực và sát tình hình thực tế. Đồng thời, cấp uỷ Chi bộ luôn làm tốt công tác Giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên gắn với triển khai thực hiện tốt NQ TƯ 4 khoá XI, XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Chi bộ đã chỉ đạo duy trì tốt mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” thực hiện tốt gieo cấy đồng giống, đồng trà, đảm bảo gieo cấy 100% diện tích. Tuyên truyền bà con nhân dân trong xóm áp dụng gieo sạ được 100% diện tích từ đó đã giảm được chi phí ngày công lao động và tăng năng xuất.

Tổng đàn lợn, đàn trâu, bò và gia cầm đều được nông dân duy trì tăng cả về số lượng, sản lượng, giá trị thu nhập, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, Cấp uỷ Chi bộ đã luôn bám sát chủ trương nhiệm vụ phát triển  KT- XH, chuyển giao tiến bộ KHKT vào mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trong xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, chi bộ đã và đang lãnh đạo nhân dân xây dựng và nâng cao các tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu và quyết tâm đạt xóm kiểu mẫu năm 2021.

Vận động nhân dân đóng góp kinh phí đổ mới các tuyến đường dong xóm, các tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân.

Vận động nhân dân mua thẻ BHYT góp phần nâng tổng số người dân tham gia BHYT trên địa bàn xóm đạt trên 95%.

Công tác BVMT được duy trì thường xuyên và hiệu quả, chi bộ đã thường xuyên quan tâm và vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và làm một số mô hình hố rác thải tại vườn nhà.

 Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang mừng thọ và lễ hội

    Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 12 Đảng bộ xã Xuân Hồng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, Tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu góp phần cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ 12 Đảng bộ xã Xuân Hồng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ và bầu Bí thư chi bộ, Phó bí thư Chi bộ, đảm bảo đúng quy định./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang