Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 652
  • Tất cả: 36667
Ban công tác MTCS các xóm tổ chức bầu trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 58

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Quyết định s 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 ca UBND tnh Nam Định v vic ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm) t dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 41/KH-UBND Kiện toàn Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thống nhất với Chủ tịch UBMTTQVN xã quyết định hình thức bầu cử, UBND xã Xuân Hồng đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kiện toàn Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã:

*. Điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng xóm:

- Trưởng xóm phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở xóm từ đủ 21 tuổi trở lên.

- Có sức khỏe, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên; Có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư, công việc cấp trên giao.

- Đối với những cơ sở thật sự khó khăn về nhân sự, người được giới thiệu ra ứng cử Trưởng xóm chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định, Cấp uỷ chi bộ xem xét, trước khi tiến hành bầu Trưởng xóm sao cho phù hợp tình hình thực tế của cơ sở và báo cáo xin ý kiến UBND xã.

*. Thời gian:

Ngày 04/5/2022 UBND xã triển khai kế hoạch Kiện toàn trưởng xóm trên địa bàn Xã Xuân Hồng Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Từ ngày 05/5/2022 đến ngày 01/6/2022 các xóm tiến hành quy trình các bước xây dựng nhân sự trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổ chức bầu Trưởng xóm trên địa bàn xã tiến hành bắt đầu từ ngày 02/6/2022 và kết thúc vào ngày 07/6/2022.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang