V/v Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân huyện năm 2024
Số ký hiệu văn bản QĐ 122/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 24/01/2024
Trích yếu nội dung V/v Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân huyện năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD-227-Ban-hanh-Chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-cua-Uy-ban-nhan-dan-huyen-nam-2024.pdf
Phu-luc-QD-227.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang