Hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô gia đình và cụm dân cư)
Số ký hiệu văn bản 14/UBND - TNMT
Ngày ban hành 11/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô gia đình và cụm dân cư)
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV-14-huong-dan-tam-thoi-ve-thu-gom-xu-ly-va-quan-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-cho-khu-vuc-nong-thon-quy-mo-gia-dinh-va-cum-dan-cu-.pdf
Du-thao-huong-dan-xu-ly.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang